Sulu Söndürme Sistemleri

Islak Alarm Vanalı Sistem (Wet Alarm Valve)

Suyun donma sıcaklığının üstünde olan uygulamalar için kullanılır. Bu sistemde borular içinde basınçlandırılmış su hazır bekletilir. Yangın sebebiyle oluşan ısının etkisiyle sprinkler patlar ve su, sprinklerdeki yansıtıcıya çarparak yangın mahalline suyun sevki gerçekleştirilir.

Basınçlı su sistem sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresini de doldurur. Hücre dolduktan sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir. Basınç anahtarı otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar.

Kuru Alarm Vanalı Sistem (Dry Alarm Valve)

Suyun donma riskinin olduğu yerlerde kullanılır. Kuru borulu sprinkler sistemleri, kuru alarm vanasının üst kısmının basınçlı hava veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmının su ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir.

Kuru borulu sistemler sadece donma hasarı olasılığı bulunan mahallerde ve sıcaklığın 70 °C’nin üzerinde olduğu kurutma fırını benzeri mahallerde uygulanmalıdır.

Baskın Alarm Vanalı Sistem (Deluge Alarm Valve)

Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği alanlarda kullanılır. Suyun veya köpüğün yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği durumlarda kullanılabilen sistemlerdir. Sistem baskın vana ile su beslemesine bağlanır. Borular su veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm vanası, uygun otomatik algılama sistemi ile devreye girer.

Ön Tepkimeli Sistem
(Pre-Action Alarm Valve)

Müzeler, matbaalar, bilgisayar odaları, kütüphaneler ve arşivler gibi azami önem taşıyan, kaza ile su basılması istenmeyen mahallerde, sudan dolayı oluşabilecek hasarı önlemek için kullanılırlar.

Ön tepkili sistemde tıpkı kuru söndürme sisteminde olduğu gibi borularda basınçlı hava veya azot bulunmaktadır. Sistemin aktivasyona geçmesi için sprinklerin patlaması tek başına yeterli değildir. Sprinkler patladıktan sonra öncelikle borularda bulunan basınçlı hava veya azot, yangın mahalline boşaltılır, ardından yangın algılama sisteminin devreye girerek alarm bilgisinin doğruluğu teyit edildikten sonra sistem aktive edilir. Bu sistem Ön Tepkili (Pre-Action) Sistem olarak adlandırılır.

Sprinkler Sistemleri

Sprinkler sisteminin görevi, yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılıp otomatik bir söndürme işleminin gerçekleştirilmesidir.

Sprinkler sistemi; sprinkler başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, yangın pompaları gibi elemanlardan meydana gelir. Sistem çalıştığında bina içindekilere alarm verilmesi gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir.

Sprinkler kullanılacağı ortam sıcaklığına göre seçilir ve bu sıcaklığa ulaşıldığında üzerindeki cam tüp patlayarak aktif olur. Seçimindeki ayrıca bir faktör ise koruma alanları kullanılacakları alanların tehlike sınıflarına göre standart, geniş vb. gibi farklı tipte sprinkler de mevcuttur.

Yangın Dolabı Sistemleri

Olası bir yangın tehlikesinde itfaiyenin yangın bölgesine ulaşması hayati öneme sahiptir. Bu süreç içerisinde yangının çıktığı binada yangın tesisatının olması ve bu tesisat kullanılarak yangının büyümesinin önlenmesi veya lokal bir yangınsa kontrol altına alınması ya da söndürülmesi hayati derecede önemlidir. Yangın dolapları yangın tesisatı içerisinde yer alan ve yangınla mücadele konusunda etkili olan bir yangın söndürme sistemidir.

Yangın dolap sistemi, pompa istasyonundan gelen basınçlı suyun yangın dolabının içinde bulunan hortumun ucundaki lansa kadar gelmesi ile oluşan sistemdir. Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır.

Yangın Hidrant Sistemleri

İlk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının bütün çevresini kaplayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi, yangından korunma faktörünün temel taşlarından biridir. Müdahalelerde ekiplerin en büyük yardımcılarından biri olarak, büyük miktarda ve kesintisiz su imkanı sağlayarak yangının yayılmasını veya yeniden alevlenmesini önler. Suyu biten söndürme ekiplerinin su kaynağına giderek zaman kaybetmesi yerine, yakınlardaki yangın hidrantı avantajını kullanmaları vakit kazandırmaktadır.