Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemleri, özellikle yayılma riski olan sıvı yangınlarda kullanılır. Pompalanan su sabit ya da değişken aralıklı bir oranlayıcı yardımıyla köpük konsantresi ile karışır. Sonrasında köpük jeneratörü nozul veya monitörler içerisinde yüksek basınçta hava ile karışarak genleşir ve bu boşaltma ekipmanından yangın mahalline gönderilir. Sulu söndürmeden farklı olarak köpük burada; yakıt buharı ile oksijenin temasını keserek ve yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı engelleyerek hızlı ve etkili bir çözüm sağlar.

Yangın Söndürme Sistemi Köpük Çeşitleri

 

Yangın söndürme köpük çeşitleri kullanım amaçlarına ve yangın türlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın amacı, yangını daha kısa sürede söndürerek büyümesini ortadan kaldırmaktır. Yangın köpüğü sınıflandırmasının diğer bir amacı da köpük içinde bulunan bileşenlerin yangının kaynaklandığı maddeler ile etkileşime girerek ateşin büyümesine neden olmasıdır. Bu nedenle yangın söndürme köpükleri çeşitlendirilmiştir.

1) Sentetik bazlı köpük

Kağıt, tekstil, ağaç, havalandırma kısımlarında, doğalgaz, Lpg ve katı yangınları söndürmek için kullanılan köpüklerdir. Sentetik köpük hidrokarbon surfaktanların kombinasyonlarından üretilmektedir ve yüksek hacimli stabil kabarcıklar oluşturur.

2) Protein bazlı köpükler

Hidrolize edilmiş proteinlerden elde edilen ve büyük kullanım amaçları için üretilen düşük genleşmeli köpüklerdir. Isı dayanımı ve yoğun yapısı nedeniyle gemilerde akaryakıt depolarında tercih edilir.

3) Genleşme Oranına Göre Köpüklü Söndürme Sistemleri

Her köpük tipi özellikle çok farklı koruma senaryolarına uygundur.

Düşük-genleşmeli köpükler özellikleri nedeniyle sıvıların yüzeyine uygulanmak üzere tasarımlanmıştır.

Orta genleşmeli köpükler zehirli buharlar veya dumanın bastırılması için kullanılırlar.

Yüksek genleşmeli köpükler en iyi üç boyutlu yangınlar için uygundur, fakat dökülüp, saçılan sıvı yangınların söndürülmesi için de kullanılabilir.

 

Köpüklü Söndürme Sistemlerinin Kullanım Alanları

 

  • Petrol Rafinerileri
  • Uçak ve Helikopter Hangarları
  • Depolar
  • Boya imalathaneleri
  • Kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri
  • Yakıt Yükleme Boşaltma İstasyonları
  • Tersane ve iskeleler
  • Yat Limanları
  • Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolama ve dolum tesisleri